El projecte “People, Places, Partnerships: from youth initiatives to Community Hubs” (PPP) –Persones, Espais, Associacions: de la iniciativa juvenil als Nuclis de Comunitat (PEA)– és un projecte de dos anys finançat pel Programa de la Comissió Europea ERASMUS+, Acció Clau 2 – Associacions Estratègiques. El projecte té com a objectiu la creació, el suport i el manteniment de Nuclis de Comunitat liderats per gent jove en comunitats marginades de vuit països europeus. En el si d’aquest projecte hi ha l’enfocament i la metodologia de YEPP respecte a la motivació dels joves i les comunitats: els Nuclis de Comunitat responen a les necessitats dels residents en forma de projectes o serveis, i estan liderats per joves. Els Nuclis de Comunitat utilitzen l’estructura d’un centre juvenil, un club juvenil, un centre comunitari o un cafè ciutadà per oferir un model d’intercanvi comunitari, posada en comú d’actius i emprenedoria juvenil. Els serveis i projectes dels Nuclis de Comunitat estan orientats a millorar la qualitat de vida en l’àmbit local. El projecte PPP es porta a terme des de l’1 de maig de 2016 fins al 30 d’abril de 2018.