Aquest projecte de dos anys, que està finançat pel Programa de la Comissió Europea ERASMUS+ (Acció Clau 2 – Associacions Estratègiques), es va iniciar el maig de 2016 i té com a objectiu la creació, el suport i el manteniment de Nuclis de Comunitat liderats per gent jove en comunitats marginades de vuit països europeus. En el si d’aquest projecte hi ha l’enfocament i la metodologia de YEPP respecte a la motivació dels joves i les comunitats: els Nuclis de Comunitat responen a les necessitats dels residents en forma de projectes o serveis, i estan liderats per joves. Els Nuclis de Comunitat utilitzen l’estructura d’un centre juvenil, un club juvenil, un centre comunitari o un cafè ciutadà per oferir un model d’intercanvi comunitari, posada en comú d’actius i emprenedoria juvenil. Els serveis i projectes dels Nuclis de Comunitat estan orientats a millorar la qualitat de vida en l’àmbit local.

1P: People – Persones (mapatge i desenvolupament d’idees sobre recursos i necessitats)

Quan es tracta de sostenir iniciatives i estructures juvenils és important analitzar, en primer lloc, les necessitats i els recursos locals, fins i tot abans de desenvolupar les idees que podrien millorar la qualitat de vida dels residents i els joves. Amb l’objectiu d’aconseguir un canvi social, els joves duen a terme una anàlisi de les necessitats i desitjos en les seves comunitats i desenvolupen les seves idees de projecte. Les idees han de tenir un impacte en la comunitat i hi han de preveure l’aspecte de sostenibilitat. Les idees se sotmeten al debat i el recolzament d’un Cercle de Grups d’Interès Local format per ciutadans actius, representants d’ONG, inversors locals, entitats municipals i gent jove. El Cercle de Grups d’Interès Local està coordinat per un instructor de joves vinculat tant a gent jove com a adults. En aquesta etapa, les capacitats dels joves s’estructuren a través de la formació internacional en el desenvolupament d’idees i el pensament empresarial de caràcter social.

Per tal d’inspirar, motivar i comprometre els joves, a l’inici d’aquesta fase també es posa en marxa el “REPTE PERSONES”, en forma d’un concurs de vídeos que mostren les idees d’iniciatives comunitàries liderades per joves. Els guanyadors d’aquest repte reben el “PREMI REPTE PERSONES”.

 

2P: Partnerships – Associacions (involucrar els grups d’interès en els projectes dels joves)

Se seleccionen i s’implementen les millors idees de projecte dels joves. Amb aquestes idees de projecte, els joves recorren a la comunitat per obtenir el suport necessari per executar-les. A través d’actuacions amb la comunitat, com ara presentacions, associacions d’ajuda a projectes o actes de recaptació de fons, les idees dels joves adquireixen visibilitat i se’n garanteixen els recursos, gràcies a la implicació de la ciutadania i els grups d’interès de la comunitat, més enllà del Cercle de Grups d’Interès.
Les idees de projecte poden ser classes d’informàtica per a les persones d’edat avançada, classes d’anglès per a joves, assessorament per a sol·licitants d’ocupació, el desenvolupament d’una plataforma d’intercanvi de recursos de la comunitat, centres de reparació, cursos de defensa personal per a dones, petits negocis comunitaris, etc. Alguns dels recursos necessaris per a la imprementació d’aquests projectes poden ser financers, materials, per exemple, ordinadors, sales, etc., o recursos humans, per exemple, voluntaris preparats per impartir classes d’informàtica o d’anglès.
Les actuacions les inicien els joves i les recolza el Cercle de Grups d’Interès. Els joves obtenen formació en la gestió i finançament de projectes i actuacions.
També en aquest cas, s’animarà els joves perquè participin en el “REPTE ASSOCIACIONS” en forma d’un concurs de vídeos. L’objectiu és posar l’accent en l’aspecte associatiu de les iniciatives comunitàries liderades per joves, i els guanyadors d’aquest repte rebran el “PREMI REPTE ASSOCIACIONS”.

3P: Places – Espais (els clubs de joves esdevenen sostenibles com a Nuclis de Comunitat)

Els projectes i les iniciatives amb més èxit dels joves esdevenen serveis per a la comunitat, que els residents necessiten i utilitzen. Els Nuclis de Comunitat els munten persones joves i tots els residents els utilitzen com a espais per a l’intercanvi regular de necessitats, projectes i altres iniciatives que fomentaran la potenciació de la comunitat i la prosperitat.
A través d’un enfocament empresarial social, els Nuclis de Comunitat liderats per joves: 1) serveixen la comunitat i 2) generen ingressos i/o recursos que fan sostenibles els projectes o serveis orientats a la comunitat.
A través de la plataforma europea en línia, els joves i els seus instructors intercanvien experiències amb altres instructors i joves com ells d’Europa, i coordinen sessions formatives i seminaris en línia. Assisteixen a la conferència final per presentar els resultats i debatre allò que han aprés. La conferència se centra en la sostenibilitat, i s’han de presentar i debatre els passos a seguir en un futur, així com les eines de sostenibilitat.
També en aquest cas, s’animarà i s’inspirarà els joves perquè participin en el “REPTE ESPAIS” en forma d’un concurs de vídeos. Els guanyadors d’aquest repte rebran el “PREMI REPTE ESPAIS”.
L’intercanvi entre els joves i els instructors dels joves de tots els socis que formen part d’aquest projecte internacional i que estan experimentant un procés similar, enriqueix les experiències individuals i serveix de motivació a través de les diferents fases del projecte.
El projecte aspira que els joves i els grups d’interès de la comunitat provin i avaluïn el model de Nucli de Comunitat liderat per joves en l’àmbit local i transnacional, així com les seves mesures de suport transnacionals. Al final del projecte, es prova i s’avalua el model de Nucli de Comunitat liderat per joves en l’àmbit local i transnacional. I, finalment, s’acaba d’ajustar i es posa a disposició d’altres comunitats a través de la Xarxa de Comunitats Actives de tot Europa.

Objectius del projecte

Objectiu general

L’objectiu del projecte a llarg termini és proveir els joves de la capacitat necessària perquè siguin ciutadans actius, mitjançant un conjunt d’habilitats multifacètiques. L’objectiu del projecte és la definició de nous models d’iniciatives juvenils amb un abast dirigit a la comunitat i un disseny empresarial de caràcter social. També vol reforçar els vincles dels joves amb la seva comunitat, a l’hora que crea un capital humà que probablement es quedarà en l’àmbit local. Els Nuclis de Comunitat els gestionen els joves i serveixen de centres de servei i aprenentatge per a altres joves i membres de la seva comunitat.

Noves capacitats per als joves

Al final del projecte, es prova i s’avalua el model de Nucli de Comunitat liderat per joves en l’àmbit local i transnacional. Els joves i els grups d’interès de la comunitat debaten allò que han aprés i extreuen bones pràctiques del projecte. El model de Nucli de Comunitat finalment s’acaba d’ajustar i es posa a disposició d’altres comunitats a Europa i a la resta del món. Els socis del projecte configuren i coordinen la Xarxa de Comunitats Actives per garantir la sostenibilitat i la difusió dels resultats del projecte.