2P: Partnerships – Associacions (involucrar els grups d’interès en els projectes dels joves)

Se seleccionen i s’implementen les millors idees de projecte dels joves. Amb aquestes idees de projecte, els joves recorren a la comunitat per obtenir el suport necessari per executar-les. A través d’actuacions amb la comunitat, com ara presentacions, associacions d’ajuda a projectes o actes de recaptació de fons, les idees dels joves adquireixen visibilitat i se’n garanteixen els recursos, gràcies a la implicació de la ciutadania i els grups d’interès de la comunitat, més enllà del Cercle de Grups d’Interès.
Les idees de projecte poden ser classes d’informàtica per a les persones d’edat avançada, classes d’anglès per a joves, assessorament per a sol·licitants d’ocupació, el desenvolupament d’una plataforma d’intercanvi de recursos de la comunitat, centres de reparació, cursos de defensa personal per a dones, petits negocis comunitaris, etc. Alguns dels recursos necessaris per a la imprementació d’aquests projectes poden ser financers, materials, per exemple, ordinadors, sales, etc., o recursos humans, per exemple, voluntaris preparats per impartir classes d’informàtica o d’anglès.
Les actuacions les inicien els joves i les recolza el Cercle de Grups d’Interès. Els joves obtenen formació en la gestió i finançament de projectes i actuacions.
També en aquest cas, s’animarà els joves perquè participin en el “REPTE ASSOCIACIONS” en forma d’un concurs de vídeos. L’objectiu és posar l’accent en l’aspecte associatiu de les iniciatives comunitàries liderades per joves, i els guanyadors d’aquest repte rebran el “PREMI REPTE ASSOCIACIONS”.