3P: Places – Espais (els clubs de joves esdevenen sostenibles com a Nuclis de Comunitat)

Els projectes i les iniciatives amb més èxit dels joves esdevenen serveis per a la comunitat, que els residents necessiten i utilitzen. Els Nuclis de Comunitat els munten persones joves i tots els residents els utilitzen com a espais per a l’intercanvi regular de necessitats, projectes i altres iniciatives que fomentaran la potenciació de la comunitat i la prosperitat.
A través d’un enfocament empresarial social, els Nuclis de Comunitat liderats per joves: 1) serveixen la comunitat i 2) generen ingressos i/o recursos que fan sostenibles els projectes o serveis orientats a la comunitat.
A través de la plataforma europea en línia, els joves i els seus instructors intercanvien experiències amb altres instructors i joves com ells d’Europa, i coordinen sessions formatives i seminaris en línia. Assisteixen a la conferència final per presentar els resultats i debatre allò que han aprés. La conferència se centra en la sostenibilitat, i s’han de presentar i debatre els passos a seguir en un futur, així com les eines de sostenibilitat.
També en aquest cas, s’animarà i s’inspirarà els joves perquè participin en el “REPTE ESPAIS” en forma d’un concurs de vídeos. Els guanyadors d’aquest repte rebran el “PREMI REPTE ESPAIS”.
L’intercanvi entre els joves i els instructors dels joves de tots els socis que formen part d’aquest projecte internacional i que estan experimentant un procés similar, enriqueix les experiències individuals i serveix de motivació a través de les diferents fases del projecte.
El projecte aspira que els joves i els grups d’interès de la comunitat provin i avaluïn el model de Nucli de Comunitat liderat per joves en l’àmbit local i transnacional, així com les seves mesures de suport transnacionals. Al final del projecte, es prova i s’avalua el model de Nucli de Comunitat liderat per joves en l’àmbit local i transnacional. I, finalment, s’acaba d’ajustar i es posa a disposició d’altres comunitats a través de la Xarxa de Comunitats Actives de tot Europa.