Projekt s názvem “People, Places, Partnerships : z iniciativ mládeže k rozvoji komunitní práce“ ( “PPP”) je dvouletý projekt, který je financován z programu Erasmus Evropské komise +, Klíčová akce 2 – Strategické partnerství.

Cílem projektu je vytvoření, podpora a následná udržitelnost komunitního centra, které je spravováno a vedeno mladými lidmi z marginalizovaných skupin v osmi evropských zemích.

Tento projekt vychází z metodologie „YEPP“, jehož hlavní myšlenkou je aktivizace mladých lidí, kteří budou schopni na základě zmapování svých potřeb vytvořit a následně zrealizovat zvolené aktivity.  Tento projekt využívá již vzniklých center pro mládež, komunitních center a občanských kaváren a nabízí jim možnost výměnných pobytů, sdílení zkušeností, popř. rozvoj podnikatelských aktivit mladých lidí.

Projekt a jeho aktivity vychází z potřeb dané lokality a je zaměřen na zlepšení kvality života v dané lokalitě. Projekt „PPP“ je realizován od 1. května 2016 do 30. dubna 2018.