Vytvoření komunitního centra je výsledkem třech klíčových aktivit projektu „People places partnerships“. Komunitní centrum je místem, kde se mladí lidí snaží přetvářet své myšlenky do jednotlivých aktivit a služeb.

V 1. fázi (klíčová aktivita 1) – Lidé – Stávající centra pro mládež, komunitní centra, občanské kavárny aj. umožňují mladým lidem, aby zde zmapovali své potřeby a navrhli možné aktivity a činnosti, které by chtěli zrealizovat. V 2. Fázi (klíčová aktivita 2) – Partnerství – Centra slouží pro setkávání s dalšími partnery na lokální úrovni a jsou vybrány návrhy možných aktivit a činností, které budou zrealizovány. V 3. fázi (klíčová aktivita 3) –  Stávající centra se stávají komunitními centry – centry pro setkávání komunity, diskuzí, prezentací nápadů aj. V této fázi je zároveň vytvářen plán udržitelnosti komunitního centra ve spolupráci s městským úřadem
a dalšími partnery na lokální úrovni.
Cílem projektu je vytvoření, podpora a následná udržitelnost komunitního centra, které je spravováno a vedeno mladými lidmi z marginalizovaných skupin v osmi evropských zemích. Model komunitního centra v dané lokalitě je výsledkem spolupráce mladých lidí, partnerů na lokální úrovni a vychází z potřeb dané lokality.