Fáze – 1. Klíčová aktivita: 1P: Lidé (Lidské droje & mapování potřeb)

Prvním krokem je analýza potřeb a místních zdrojů a vznik tzv. partnerství na lokální úrovni. V tomto partnerství mohou být zapojeni aktivní občané, zástupci nestátních neziskových organizací, zástupci městského úřadu a mladí lidé. Vznik a následné udržení tohoto partnerství je koordinováno komunitním pracovníkem, který má vazby jak k mladým lidem, tak k dalším subjektům. Dílčím cílem tohoto kroku je zmapování možných osob a subjektů, které mohou podporovat myšlenku vzniku komunitního centra.

Smyslem této aktivity je, aby mladí lidé byli schopni analyzovat své potřeby, potřeby své komunity a následně byli schopni tyto potřeby „přetvářet“ do jednotlivých aktivit a činností. Mladí lidé mají možnost čerpat nápady a inspiraci prostřednictvím mezinárodního setkání s dalšími účastníky tohoto projektu.

Součástí této fáze je „People challenge“, kdy mladí lidé formou videa představí svoji komunitu a svoje aktivity. Vítězové této soutěže získají „People challenge award“.