Fáze – 3. Klíčová aktivita: 3P: Místa (z center pro mládež se stávají komunitní centra)

Cílem této aktivity je realizace konkrétních aktivit a činností mladými lidmi z dané komunity. Komunitní centra jsou vedena mladými lidmi a slouží jako místo, kde se mohou setkat všichni obyvatelé za účelem zmapování potřeb, návrhu možných činností a dalších iniciativ, které povedou k posílení dané komunity.

Komunitní centra, která vyvíjejí sociální podnikání, používají příjem z těchto podnikatelských aktivit pro udržení stávajících aktivit popř. rozšíření aktivit směrem ke komunitě.

Výhodou je, že mladí lidé a komunitní pracovníci mají možnost si vyměňovat zkušenosti se svými vrstevníky v celé Evropě prostřednictvím Evropské online platformy a webinářů.

Součástí této fáze je také „Places challenge“. Vítěz této soutěže získá “Places Challenge Award”.

Další aktivity v rámci projektu

Vybraní zástupci komunity a komunitní pracovníci se zúčastní závěrečné konference
a budou prezentovat výsledky své práce. Závěrečná konference bude zaměřena kromě jiného na možné nástroje udržitelnosti tohoto projektu.

Výměnný pobyt mezi mladými lidmi a jejich mladými trenéry z partnerských států tohoto mezinárodního projektu doprovází proces obohacování mladistvých individuálními zkušenostmi, a zároveň slouží jako motivační prvek v průběhu jednotlivých fází projektu.