Το δίχρονο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση2-Στρατηγικές Συμπράξεις) ξεκίνησε το Μάιο του 2016 στοχεύοντας στην ανάπτυξη,  υποστήριξη και διατήρηση νεανικών κοινοτικών κέντρων σε περιθωριοποιημένες περιοχές 8 ευρωπαϊκών χωρών. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η προσέγγιση και μεθοδολογία του «YEPP» όσον αφορά τους νέους και την ενδυνάμωση της κοινωνίας: τα κοινοτικά κέντρα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και των κατοίκων της με τη μορφή προγραμμάτων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται και καθοδηγούνται από νέους. Τα κοινοτικά κέντρα χρησιμοποιούν τη δομή των κέντρων νεότητας, των νεανικών οργανισμών και διαφόρων χώρων συγκέντρωσης προσφέροντας ένα μοντέλο κοινοτικής ανταλλαγής και νεανικής επιχειρηματικότητας Οι υπηρεσίες και τα σχέδια δράσης στα κοινοτικά κέντρα στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο.

 

1P:People (Χαρτογράφηση πηγών και αναγκών -ανάπτυξη ιδεών)

Όταν στοχεύεις στη διατήρηση νεανικών πρωτοβουλιών και δομών είναι σημαντική,αρχικά, η  ανάλυση των αναγκών και ο προσδιορισμός των διαθέσιμων πηγών πριν την ανάπτυξη προγραμμάτων που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των νέων. Με το στόχο την κοινωνική αλλαγή, νέοι προχωρούν σε ανάλυση των αναγκών και επιθυμιών τους. Προσδιορίζοντας αυτά και τις αλλαγές που θέλουν να επέλθουν στην κοινωνία προχωρούν στην ανάπτυξη σχεδίων υλοποίησης. Οι ιδέες και τα σχέδια οφείλουν να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο και βιωσιμότητα και συζητώνται και υποστηρίζονται από τον τοπικό κύκλο εμπλεκόμενων μελών που αποτελείται από ενεργούς πολίτες, εκπροσώπους ΜΚΟ, τοπικούς χρηματοδότες, το δήμο και νέους.  Ο κύκλος των εμπλεκόμενων μελών συντονίζεται από εκπαιδευτή που δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των νέων και των ενηλίκων. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν, οι ικανότητες των νέων χτίζονται μέσα από διεθνείς εκπαιδεύσεις στα πλαίσια της ανάπτυξης ιδεών και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Για να εμπνευστούν, να κινητοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά οι νέοι στο πρώτο αυτό στάδιο, υπάρχει η «πρόκληση των ατόμων» με τη μορφή διαγωνισμού βίντεο παρουσιάζοντας τις ιδέες των νεανικών πρωτοβουλιών. Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν το βραβείο “PEOPLE CHALLENGE AWARD”.

 

2P: Partnerships (Συμμετοχή εμπλεκόμενων μελών στα σχεδιασμένα από τους νέους προγράμματα)

Οι καλύτερες ιδέες που θα έχουν δημιουργηθεί από τους νέους, θα επιλεγούν και θα υλοποιηθούν. Για την υλοποίηση λοιπόν των σχεδιαζόμενων  στην κοινότητα ιδεών είναι απαραίτητη η υποστήριξη τους. Οι ιδέες τους μπορούν να παρουσιαστούν στους πολίτες και στα εμπλεκόμενα μέλη της τοπικής κοινότητας μέσα από τη διοργάνωση διαφόρων δρωμένων όπως παρουσιάσεις, δημόσιες εκδηλώσεις.

Οι ιδέες του σχεδίου δράσης του προγράμματος μπορούν να είναι π.χ. μαθήματα πληροφορικής σε ηλικιωμένους, μαθήματα αγγλικών σε νέους, συμβουλευτική σε ανέργους, ανάπτυξη πλατφόρμας σχετικά με τοπικά ζητήματα και υπηρεσίες, εργαστήρια με διάφορες θεματικές, μαθήματα αυτοάμυνας γυναικών, μικρές κοινοτικές επιχειρήσεις κ.ά. Πολλές από τις απαραίτητες την υλοποίηση των προγραμμάτων  πηγές μπορεί να είναι οικονομικές, υλικές, π.χ υπολογιστές, δωμάτια κ.ά ή ανθρώπινο δυναμικό, π,χ, εθελοντές που θα τρέξουν τα μαθήματα υπολογιστών ή αγγλικών.
Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από τους νέους και υποστηρίζονται από την τοπική ομάδα των εμπελκόμενων μελών. Οι νέοι θα εκπαιδευτούν στη διοργάνωση και διαχείριση δράσεων. Επίσης, θα ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν στην «πρόκληση συνεργασιών» με τη μορφή διαγωνισμού βίντεο. Ο στόχος είναι να δοθεί έμφαση στη συμμετοχική πλευρά των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν οι νέοι στην τοπική κοινότητα. Οι νικητές της πρόκλησης θα κερδίσουν το βραβείο “PARTNERSHIP CHALLENGE AWARD”.

 

3P:Places (Νεανικοί οργανισμοί γίνονται βιώσιμα κοινοτικά κέντρα)

Τα πιο επιτυχημένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί από τους νέους μετατρέπονται σε υπηρεσίες που θα προσφέρονται και θα χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας. Τα κοινοτικά κέντρα ξεκινούν ως πρωτοβουλίες των νέων και χρησιμοποιούνται από όλους στους κατοίκους ως μέρη ανταλλαγής αναγκών, ιδεών και περαιτέρω πρωτοβουλιών που μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και στην ευημερία.

Μέσα από την προσέγγιση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τα δημιουργημένα από τους νέους κοινοτικά κέντρα: 1) στηρίζουν την κοινότητα και 2)δημιουργούν έσοδα ή/και πηγές προσφέροντας στην κοινότητα σχεδιασμένα και βιώσιμα προγράμματα και υπηρεσίες.

Οι νέοι και οι εκπαιδευτές θα ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους με τους άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους του προγράμματος μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των συντονισμένων σεμιναρίων και εκδηλώσεων. Θα παρακολουθήσουν το τελικό συνέδριο και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα συζητώντας συγχρόνως τα μαθησιακά αποτελέσματα Το επίκεντρο του συνεδρίου θα είναι το θέμα της βιωσιμότητας, και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να προχωρήσουν το προγράμματα. Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα εργαλεία της βιωσιμότητας.

Σε αυτό το στάδιο ακόμη, οι νέοι θα εμπνευστούν και να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στην “πρόκληση τόπων” με τη μορφή διαγωνισμού βίντεο. Οι νικητές αυτής της πρόκλησης θα κερδίσουν το βραβείο “PLACES CHALLENGE AWARD”.

Η ανταλλαγή ιδεών και αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των νέων και των εκπαιδευτών τους σε διεθνές επίπεδο με τους άλλους εταίρους και θα εμπλουτίσει τις ατομικές εμπειρίες λειτουργώντας συγχρόνως ως εμψύχωση σε όλα τα στάδια του προγράμματος.
Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο να εξετάσει και να αξιολογήσει το κοινοτικό νεανικό κέντρο  που δημιουργήθηκε από την συνεργασία των νέων, των εμπλεκόμενων μελών και των διακρατικών συνεργασιών σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του έργου, το μοντέλο του νεανικού κοινοτικού κέντρου θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο. Τα θετικά μοντέλα  θα διατίθενται σε άλλες κοινότητες μέσω του Δικτύου Ενεργών Κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

 

Αντικείμενα προγράμματος

Γενικοί στόχοι

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νέων ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας έχοντας αναπτύξει ποικίλες δεξιότητες. Ο στόχος του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός νέων μοντέλων νεανικών πρωτοβουλιών στην τοπική κοινότητα και η δημιουργία κοινωνικών επιχειρηματικών σχεδίων. Επιπλέον σκοπός είναι η υποστήριξη δικτύων μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινότητας και η δημιουργία ανθρώπινων πρωτοβουλιών που θα διατηρηθούν σε τοπικό επίπεδο. Τα κοινοτικά κέντρα θα διαχειρίζονται από νέους και θα λειτουργούν ως υπηρεσίες και εκπαιδευτικά κέντρα για νέους και μέλη της κοινωνίας.

Καινούριες δεξιότητες για τους νέους
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το μοντέλο του νεανικού κοινοτικού κέντρου θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο. Οι νέοι και τα εμπλεκόμενα μέλη θα συζητήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και θα συλλέξουν τις καλύτερες πρακτικές του προγράμματος. Το  επιτυχημένο μοντέλο κοινοτικού κέντρου θα είναι διαθέσιμο στις άλλες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές κοινότητες. Οι εταίροι του προγράμματος θα ξεκινήσουν και θα διαχειρίζονται το δίκτυο των ενεργών κοινοτήτων διασφαλίζοντας βιωσιμότητα και εξάπλωση των αποτελεσμάτων