Proiectul “People, Places, Partnerships: from youth initiatives to Community Hubs”-PPP (Oameni, Locuri, Parteneriate – de la inițiativele tinerilor la hub-uri comunitare) este un proiect derulat pe doi ani și finanțat prin Programul ERASMUS + al Comisiei Europene, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate Strategice. Scopul proiectului este de a înființa, încuraja și susține centre de tineret în zone marginalizate din opt țări europene. În centru acestui proiect se află abordarea și metodologia YEPP: hub-urile comunitare răspund nevoilor rezidenților sub forma unor proiecte sau servicii și sunt conduse de tineri. Hub-urile comunitare folosesc structura centrelor și cluburilor de tineret sau a centrelor comunitare, întâlnirilor informale și oferă un model pentru schimbul de experiențe în comunitate, împărtășirea resurselor și antreprenoriatul pentru tineri. Serviciile și proiectele din hub-urile comunitare își propun să îmbunătățească, la nivel local, calitatea vieții. Proiectul este implementat în perioada 1 mai 2016 – 30 aprilie 2018