Descrierea proiectului

Acest proiect, desfășurat pe o perioadă de doi ani și finanțat prin Programul ERASMUS + al Comisiei Europene, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate Strategice, a început în mai 2016 și își propune să înființeze, să încurajeze și să susțină centre de tineret în comunități  marginalizate din opt țări europene. În centrul acestui proiect se află abordarea și metodologia YEPP: hub-urile comunitare răspund nevoilor rezidenților sub forma unor proiecte sau servicii și sunt conduse de tineri. Hub-urile comunitare folosesc structura centrelor și cluburilor de tineret sau a centrelor comunitare și întâlnirilor informale.  Oferă un model pentru schimbul de experiențe în comunitate, împărtășirea resurselor și antreprenoriat pentru tineri. Serviciile și proiectele din hub-urile comunitare își propun să îmbunătățească, la nivel local, calitatea vieții locuitorilor.


1P: People (Oameni) – Harta nevoilor și resurselor și dezvoltarea de idei

Când scopul este de a susține inițiative și structuri de tineret, este important ca în primul rând să se facă o analiză a nevoilor și resurselor locale, chiar înainte de a dezvolta idei ce ar putea aduce o îmbunătățire în viața rezidenților și tinerilor din acea comunitate. Având ca scop aducerea unei schimbări sociale, tinerii inițiază o analiză a nevoilor și dorințelor din comunitate și dezvoltă idei de proiecte. Aceste idei trebuie să aibă impact în comunitate și să fie sustenabile. Ideile sunt discutate și susținute de Cercul Partenerii Locali, care fac parte din categoria cetățenilor activi, reprezentanți ai ong-urilor, finanțatori locali, primărie și tineri. Cercul Partenerilor Locali este condus de un tânăr, care în calitatea lui de trainer ține legătura atât cu tinerii implicați cât și cu adulții. În acest stadiu, capacitățile tinerilor sunt construite prin training-uri internaționale de dezvoltare a ideilor și gândirii social-antreprenorială.

 

Pentru a inspira, motiva și implica tinerii, la începutul acestei etape se lansează provocarea “PEOPLE CHALLENGE” ,sub forma unui concurs video cu idei și inițiative ale tinerilor din comunitate.

 

2P: Partnerships (Parteneriate) – Implicarea partenerilor în proiectele tinerilor
Cele mai bune idei de proiecte ale tinerilor sunt seletate și implementate. Pentru aceasta, tinerii se îndreaptă spre comunitate pentru a găsi suportul necesar. Prin evenimente comunitare, ca prezentări de proiecte, cercul de donatori sau evenimente de strangere de fonduri, ideile tinerilor devin vizibile și resursele sunt asigurate de cetățeni și membrii Cercului Partenerilor Locali.
Ideile de proiect pot fi din domenii diverse, cum ar fi cursuri de IT pentru persoane în vârstă, cursuri de engleză pentru copii, consultanță pentru găsirea unui loc de muncă, dezvoltarea unei platforme de partajare a resurselor comunității, ateliere de reparații, cursuri de autoapărare pentru femei, dezvoltarea unor mici afaceri sociale, etc. O parte din resursele necesare pentru implementare pot fi financiare, materiale,ex. calculatoare, locații,etc sau pot fi resurse umane, ex. voluntari care să susțină cursuri de IT sau de engleză, etc.
Evenimentele sunt inițiate de tineri și susținute de Cercul Partenerilor Locali. Tinerii vor primi training-uri atât în managementul de proiecte și evenimente cât și training-uri de fundraising.
Și în acest caz, tinerii vor fi încurajați să participe la concursul video “PARTNERSHIPS CHALLENGE”. Scopul acestei competiții este de a sublinia aspectul de Parteneriat al inițiativelor locale conduse de tineri, iar câștigătorii vor primi premiul “PARTNERSHIP CHALLENGE AWARD”.

3P: Places (Locuri) – Centrele de tineret devin sustenabile ca hub-uri comunitare
Proiectele tinerilor și inițiativele cele mai de succes se transformă în servicii pentru comunitate, care sunt necesare și folosite de către rezidenți. Hub-urile comunitare sunt înființate de tineri și folosite de către toți locuitorii pentru acoperirea nevoi, pentru generarea altor proiecte și inițiative, pentru responsabilizarea comunității, dezvoltare și prosperitate.

Printr-o abordare social-antreprenorială, hub-urile comunitare conduse de tineri 1) servesc comunitatea și 2) generează venituri și /sau resurse care fac sustenabile proiectele și serviciile gândite pentru comunitate.
Tinerii și trainerii pot tine legătura și impărtășii experiențele lor cu colegii din Europa prin intermediul platformei on-line europene și prin evenimente sau webinare de coaching. Accentul acestor conferințe online va fi pus pe sustenabilitate, pe instrumente care pot aduce această sustenabilitate și pașii care trebuie urmați pentru a merge înainte.
Și în acestă etapă tinerii vor fi încurajați să participle la provocarea “PLACES CHALLENGE”, sub forma unui concurs de video. Câștigătorii vor primi premiul “PLACES CHALLENGE AWARD”.
Schimbul de experiență între tineri, traineri și partenerii internaționali din acest proiect care traversează un proces similar imbogățește experiența individuală și servește ca factor de motivare prin etapele proiectului
Obiectivul stabilit al acestui proiect este de a testa și evalua acest model de hub comunitar, condus la nivel local și internațional de tineri impreună cu parteneri locali, cât și măsurile transnaționale de suport. Până la sfârșitul acestui proiect, modelul de hub comunitar condus de tineri este testat și evaluat atat la nivel local , cât și transnațional. Apoi, acest model va fi pus la dispoziția comunităților din Rețeaua Comunităților Active din toată Europa

Obiectivele Proiectului

Obiective Generale

Obiectivul pe termen lung al acestui proiect este de a încuraja tinerii să devină cetățeni activi echipați cu un set de abilități interdisciplinare. Proiectul dorește definirea unor noi modele de interacțiune între inițiativele tinerilor și comunitate și a unui model de design social antreprenorial. Deasemenea, proiectul intenționează să consolideze relațiile tinerilor cu comunitatea în care trăiesc, creând în același timp capital de resurse umane care vor rămâne în acea comunitate. Hub-urile comunitare sunt conduse de tineri și servesc drept centre de servicii și educație pentru tineri și membrii din comunitate.

Competențe noi pentru tineri

Până la finalul acestui proiect, modelul de hub comunitar condus de tineri va fi testat la nivel local cât și transnațional. Tinerii și partenerii din comunitate discută lecțiile învățate și selectează cele mai bune modele de practică din proiect. Modelul de hub comunitar este astfel perfecționat și pus la dispoziția altor comunități din Europa și din afara ei. Rețeaua de Comunități Active este înființată și coordonată de partenerii acestui proiect pentru a asigura sustenabilitatea și diseminarea rezultatelor obținute.