Hub-urile comunitare sunt rezultatul celor 3 etape ale proiectului “People Places Partnerships” (Oameni Locuri Parteneriate). Ele sunt locuri unde tinerii își transformă ideile în proiecte sustenabile și întăresc rolul pe care îl au centrele de tineret, devenind astfel locuri ce servesc unui scop multiplu.

În etapa 1 “People” ( Oameni) , centrele sau cluburile de tineret vor fi folosite ca locuri de întâlnire pentru tineri, unde vor dezvolta hărți comunitare și planuri pentru schimbare comunitară. În etapa 2 “Partnerships” ( Parteneriate), acestea vor fi folosite pentru întâlnirile cu oamenii din comunitate interesați de această inițiativă și pentru dezvoltarea ideii de parteneriate pentru proiectele tinerilor. Etapa a 3 a “Places” ( Locuri) stimulează aceste centre de tineret să devină hub-uri comunitare- locuri pentru servicii comunitare oferite de tineri, locuri pentru schimbare comunitară, pentru prezentări ale experților, pentru discuții despre comunitate, etc.

În etapele 1-3, Hub-urile vor fi folosite pentru trainingul tinerilor, astfel încât ei să dețină abilitățile necesare pentru implementarea proiectelor gândite de ei. Deasemenea, în etapa 3, împreună cu primăria și partenerii locali, tinerii vor dezvolta un plan de sustenabilitate pentru aceste hub-uri.

Scopul acestui proiect “People, Places, Partnerships (PPP): from youth initiatives to Community Hubs” (Oameni Locuri Parteneriate- de la inițiativele tinerilor la hub-uri comunitare) este de a înființa, încuraja și susține centre de tineret în zone marginalizate din opt țări europene. Hub-urile comunitare sunt conduse de tineri și funcționează ca centre de servicii și educație atât pentru tineri cât și pentru membrii comunității. Forma exactă de funcționare a hub-urilor va fi dată de parteneri împreună cu tinerii implicați și va ține cont de specificul contextului local .