Projektet “People, places, partnership; från ungdomsinitiativ till idélabb för socialt entreprenörskap” är ett tvåårigt projekt finansierat av EU-kommissionens program Erasmus + (KA2 – strategiska partnerskap).

Projektet syftar till att i åtta europeiska länder etablera, stödja och upprätthålla ungdomsledda idélabb för socialt företagande. Kärnan i projektet är YEPP’s utarbetade metod för ungdoms- & samhälls-empowerment, det vill säga: Idélabb för ungdomsledda sociala företag som svarar upp på ett eller flera samhällsbehov.
Idélabben för sociala företag utgår från en ungdomsgård, ett allaktivitetshus eller medborgarcafé och erbjuder en modell för samhälls- och kunskapsutbyte samt ungt företagande. Tjänsterna och projekten som utvecklas i idélabben syftar till att förbättra livskvaliteten på lokal nivå. “PPP” -projektet pågår från 1 maj 2016 till den 30 april 2018.