2P: Partnership (engagera referenspersoner i ungdomsprojekt)

De projektidéer som är mest relevanta utifrån samhällsanalysen blir utvalda och genomförs. I det här skedet blir utbytet mellan ungdomarna och samhällsmedborgarna väldigt viktig. Genom lokala evenemang såsom idépresentationer eller events synliggörs de ungas idéer och medborgare/samhällsaktörer även utanför referensgruppen får möjlighet att bidra med sina resurser.
Projektidéer kan t.ex vara IT-undervisning för äldre människor, engelskalektioner, coaching/rådgivning för arbetssökande, utveckling av en plattform för resursutbyte, reparationslabb, självförsvarskurser etc. Resurser som krävs för genomförandet kan vara exempelvis ekonomiskt stöd, material, datorer, kontorslokaler eller ideella mänskliga resurser, så som lärare till IT-undervisningen.
Eventen initieras av ungdomar med stöd av referensgruppen. Ungdomarna får utbildning i projektledning, event management och finansiering/sponsring/insamling.
Även i denna etapp kommer ungdomarna uppmuntras att delta i en videoutmaning, nämligen “Partnership challenge”. Målet är att belysa vikten av samarbeten i dessa projekt och vinnarna belönas med “Parnership challenge award”.