Spoločenstvo je výsledkom 3 fáz projektu „Ľudia Miesta Partnerstvá“. To sú tri miesta, kde mladí ľudia transformujú svoje myšlienky do udržateľných projektov a služieb a úloha mládežníckych centier sa upevňuje tým, že sa stávajú viacúčelovými centrami.
V prvej fáze – „Ľudia“, mládežnícke centrum alebo mládežnícky klub bude použitý ako miesto stretávania sa pre mladých ľudí tvoriacich komunitné mapy a plány zmeny. V druhej fáze -„Partnerstvá“, centrá alebo kluby budú použité pre stretnutia s podporovateľmi a bude sa pracovať na vytváraní partnerských konceptov pre projekty mladých ľudí. Fáza 3 – „Miesta“, predpokladá, že sa tieto miesta stanú Spoločenstvom – miestom pre komunitné služby poskytované mladými ľuďmi, rovnako ako miestom pre zmenu v komunite, prezentácie odborníkov, diskusné podujatia, spoločné zdieľanie času a podobne.
Vo fázach 1-3 bude Spoločenstvo použité ako miesto pre lokálny tréning a tréningové programy pre mladých ľudí zamerané na zvýšenie projektových zručností. Vo fáze 3 bude tiež mladými ľuďmi spoločne s miestnou samosprávou a miestnymi podporovateľmi, vytvorený plán udržateľnosti pre Spoločenstvo.
Cieľom projektu „Ľudia, Miesta, Partnerstvá (PPP): od mládežníckych iniciatív k Spoločenstvu“ je vytvoriť, podporiť a udržať Spoločenstvá pod vedením mladých ľudí v marginalizovaných komunitách v ôsmich európskych krajinách. Spoločenstvo je manažované mladými ľuďmi a prebiehajú v ňom rôzne aktivity pre ostatných mladých ľudí a členov komunity. Presná forma lokálneho Spoločenstva bude definovaná miestnymi podporovateľmi, vrátane mladých ľudí a tiež v súvislosti s miestnym kontextom.