2P: Partnerstvá (Zapojenie podporovateľov do projektov mladých ľudí)
Najlepšie projektové nápady mladých ľudí sú vybrané a implementované. Mladí ľudia sa obracajú na komunitu s cieľom získať potrebnú podporu pre implementáciu projektov. Prostredníctvom komunitných akcií ako sú prezentácie, darcovské skupiny alebo získavanie finančných prostriedkov sa nápady mladých ľudí stávajú viditeľnejšie a zdroje sú získavané aj od občanov a komunitných podporovateľov mimo okruhu stálych miestnych podporovateľov. Projektové nápady môžu byť rôzne, napríklad  IT kurzy pre seniorov, kurzy angličtiny pre mladých, poradenstvo pre uchádzačov o prácu, vývoj platformy pre zdieľanie komunitných zdrojov, kurz sebaobrany pre ženy, malé komunitné podniky atď. Niektoré z potrebných zdrojov pre implementáciu môžu byť financie, materiál, napríklad počítače, zapožičanie miestnosti a pod. alebo ľudské zdroje, napr. dobrovoľníci pripravení viesť IT alebo anglické kurzy.Akcie sú iniciované mladými ľuďmi a podporované okruhom miestnym podporovateľov. Mladí ľudia sú školení v riadení projektov, akcií a získavaní finančných prostriedkov.

Aj v tomto prípade budú mladí ľudia podnecovaní k účasti vo video súťaži „PARTNERSHIP CHALLENGE“. Cieľom je zdôrazniť aspekt partnerstva v mládežníkmi vedených iniciatívach v komunite a víťazi tejto súťaže vyhrajú „PARTNERSHIP CHALLENGE AWARD“.