1P: Ľudia (Mapovanie zdrojov a potrieb, rozvoj ideí)

Pri zameraní sa na udržateľnosť mládežníckych iniciatív a štruktúr je podstatné najprv analyzovať potreby a miestne zdroje, skôr než začneme vytvárať idey vedúce k zvýšeniu kvality života rezidentov a mladých ľudí. So zameraním na dosiahnutie sociálnych zmien, mladí ľudia vykonávajú analýzu potrieb a požiadaviek v ich komunite a rozvíjajú ich projektové myšlienky. Ich myšlienky by mali mať vplyv na komunitu a mali by mať v sebe aspekt udržateľnosti. Myšlienky sú prediskutované a podporované miestnou podpornou skupinou, ktorá je tvorená z aktívnych občanov, reprezentantov MVO, miestnych investorov, samosprávou a mladými ľuďmi. Miestna podporná skupina je koordinovaná mladým koučom, ktorý má prepojenie ako na mladých ľudí, tak i na dospelých. V tejto fáze, sú schopnosti mladých ľudí budované prostredníctvom medzinárodných tréningov v duchu rozvoja ideí a sociálneho podnikania.
S cieľom inšpirovať, motivovať a zapojiť mladých ľudí, je v začiatku tejto fázy organizovaná tzv. „PEOPLE CHALLENGE“ vo forme video súťaže. Mladí ľudia z vedenia komunity v nej predstavujú myšlienky svojich iniciatív. Víťazi tejto súťaže vyhrajú „PEOPLE CHALLENGE AWARD“.